0

เทคนิคความรู้เกี่ยวกับเรื่องสีต่างๆ

ColorWheel2ColorWheel3ColorWheel4ColorWheel5ColorWheel6ColorWheel7
ColorWheel8
ColorWheel9ColorWheel10
ColorWheel11ColorWheel12
ColorWheel13ColorWheel14
ColorWheel15
ColorWheel16
ColorWheel17
ColorWheel18ColorWheel19ColorWheel20ColorWheel21
ColorWheel22ColorWheel24ColorWheel25ทีมา:www.sakura.in.th

Advertisements
0

ศิลปะคอมพิวเตอร์

Computer art หมายถึง งานศิลปะอันเกิดจากการผลิตของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ค.ศ. 1935 อลัน ทูริ่ง ได้สร้างจักรกลการคำนวณขึ้นเรียกว่า ทูริ่ง แมชชีน ซึ่งมุ่งเน้นการคำนวณ ต่อมาทูริ่งได้พัฒนามาเป็นคอมพิวเตอร์ เรียกว่า ACE (Automatic Computing Engine) ในยุคแรกคอมพิวเตอร์เริ่มใช้หลอดสุญญากาศแทนวงจรในการคำนวณ ต่อมาในทศวรรณที่ 1950 ได้มีการสร้างทรานซิสเตอร์ที่มีขนาดเล็กแทนหลอดสูญญากาศ ซึ่งคอมพิวเตอร์ในยุคนันมีขนาดเล็กการทำงานสของคอมพิเวตอร์จึงมุ่งเน้นการใช้ประโชน์ทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ ด้านการทหาร ในด้านศิลปะได้ปรากฏแก่สายาตา ครั้งแรกในการเปิดตัวของงานนิทรรศการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกต่อมา มิเชล นอล ได้ผลิตศิลปะคอมพิวเตอร์ขึ้นได้เข้าร่วมการแสดงศิลปะคอมพิวเตอร์ในนครนิวยอร์ก งานของเขาได้แสดงรูปโค้งที่ซ้ำๆ กันซึ่งงานของเขามีลักษณะคล้ายกับงาน OP ARE หรือ การสร้างสรรค์งานศิลปะที่ต่อเนื่องกันซึ่งคอมพิวเตอร์มีบทบาทในทุก ๆวงการของสังคม และบทบาทที่สำคัญ คือ ด้านที่เกี่ยวกับศิลปะจะเป็นด้านการประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานศิลปะทั้งด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ที่มีทั้งแต่งานด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี ด้านศิลปการแสดง ด้านสถาปัตยกรรม รวมถึงด้านนันทนาการด้วย การประยุกต์สร้างงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์มีจุดเด่น คือ ช่วยให้ศิลปะสามารถออกแบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ แบบที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์จะมีความแปลกตา น่าสนใจ เพราะสามารถสร้างได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการสร้างเสียงต่าง ๆ ประกอบในผลงานศิลปะได้อีกด้วย
ปัจจุบันนี้ การประกอบธุรกิจในสาขาอาชีพต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วคงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญมากในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เอกสาร การจัดเก็บข้อมูล การร่างจดหมาย สัญญา ไปจนถึงการทำงานด้านการออกแบบต่าง ซึ่งรวมถึงงานศิลปะด้วยเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการดำเนินงานมีหลายประการ แต่ประเด็นสำคัญคือ เรื่องความสะดวก รวดเร็วในการ ทำงานทั้งในแง่ของการสร้างข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล และรวมถึงการจัดการต่างๆ ด้วย เช่น การจัดเก็บ การรับส่งข้อมูล เป็นต้น

ศิลปะเป็นงานอย่างหนึ่งที่ต้องการความแม่นยำในการสร้างงานสูง หากการวาดเส้นผิดพลาดไปเพียงเส้นเดียว หรือเลือกลงสีผิดไป ก็อาจทำให้ต้องเริ่มงานกันใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นปัญหาในการทำงานศิลปะเป็นอย่างมาก ดังนั้นการวาดรูปหรือการสร้างสรรค์งานในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการสร้าง แก้ไข ลบ อย่างที่กล่าวไว้แล้วนั้นมาช่วยให้เราสามารถทำงานศิลปะได้อย่างง่ายดายและสนุกไปกับการสร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ
นอกเหนือจากคุณสมบัติในการแก้ไขงานได้ง่ายแล้ว การทำงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์นี้ยังมีเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย ทั้งการตกแต่งภาพ การเพิ่มลูกเล่นพิเศษต่างๆ การนำเสนอผลงานบนอินเตอร์เนต การทำภาพเคลื่อนไหว หรือแม้กระทั้งงาน 3 มิติเองก็ตาม
หลักสูตรการสอนศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองทั้งการฝึกฝน พัฒนาทักษะสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ทั้งในแง่ของการศึกษาพัฒนาความรู้ เพื่อเป็นงานอดิเรกไปจนถึงการนำไปประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้